Výrobci

KNAUF

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1992. Dnes je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových produktů a systémů. Knauf se specializuje na výrobu systémů pro suchou výstavbu, podlahy, omítky a fasády. Systémy suché výstavby Knauf představují synonymum tepelné izolace a účinné ochrany proti hluku a požáru. Lité podlahy a vyrovnávací stěrkové hmoty Knauf na podlahy zajišťují rychlý postup výstavby. V portfoliu výrobků Knauf je i velmi široká oblast suchých maltových směsí a tzv. hobby programu, což je široká škála produktů pro hydroizolace, lepení a obkládání, penetrace a finální údržbu.

Výběr z nabídky KNAUF

Deska Knauf DIAMANT

Sádrokartonová deska Knauf DIAMANT má houževnatost sádrovlákna, objemovou stálost a zpracování sádrokartonu, nabízí tedy vyšší kvalitu při snadnějším zpracování.

Deska Knauf GREEN

Sádrokartonová deska vhodná pro použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %.

Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE

Sádrokartonová deska MASSIVBAUPLATTE je určena pro rekonstrukce bytových jader, konstrukce chodbových traktů a mezibytových příček, kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost a rychlost montáže.

Deska Knauf RED GREEN

Impregnovaná sádrokartonová deska Knauf RED GREEN vhodná pro použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, a tam, kde je zároveň kladen požadavek na požární odolnost.

Deska Knauf RED PIANO

Sádrokartonová deska RED Piano vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.

Deska Knauf WHITE

Sádrokartonová deska vhodná pro použití v interiérových prostorech s vlhkostí menší než 65% (tedy nevhodná do koupelen, sprch, umýváren, WC apod.). Pro konstrukce bez požárních požadavků.

Poptejte nás